Friday, August 14, 2015


>>> Download các mẫu (ấn vào text để tải về): <<<


38. 18 tiếp
46.
47.
48.
49.
50.

Updating...

✫ Điều kiện để thực hiện1. iOS của bạn đã được Jailbreak để có Cydia (Google xem HD JB)
2. Vào Cydia cài 2 Tweak:
- iFile
WinterBoard

Để chọn hiển thị PASSCODE hoặc BP (Bàn Phím) GỌI thôi thì bạn vào thư mục PASSCODE vừa tải về ở trên và làm như sau:
✫ Xoá ảnh tên: KEYPAD-MASK...PNG - Để hiện PASSCODE
✫ Xoá ảnh tên: KEYPAD-WHITE...PNG - Để hiện BP GỌI
✫ Quy trình thực hiện:
B1. Bạn chọn Link cần tải về! Đợi 5s sau đó nhấn BỎ QUA để ra link và chọn DOWNLOAD.
B2. Sau khi tải về bạn chọn Mở trong "iFile" rồi chọn Giải nén ra được 1 thư mục.
B3. Copy hoặc Cut tới:
● Library » Themes cho iOS 8.x.x.
● System » Library » PrivateFrameworks » TelephonyUI.Framework cho iOS 7.x.x.

✫ Một vài bạn chưa tìm được thư mục Themes tại Library vì chọn sai mục Library hoặc chưa cài đặt WinterBoard. 

✫ Để vào được thư mục Themes bạn làm như sau
1. Chọn hình ngôi nhà ở thanh dưới của iFile 
2. Bạn chọn vào chữ var bên trên ở trái màn hình.
3. Chọn và tìm thư mục Library ở danh mục /.
4. Sau khi tìm ra mục Library bạn mở ra và tìm mục Themes.

B4. Paste ngay tại thư mục Themes.

B5. XONG! Bạn vào Cài đặt » WinterBoard » Select Theme sẽ hiện danh mục theme tên bạn vừa thêm.

B6. Chọn theme bạn vừa làm và Trở về chọn Respring để hoàn thành.

ENJOY!!!

1 nhận xét:

Tin hay