Sunday, August 2, 2015

Hướng dẫn cài đặt: CLICK (gồm cả tạo màu cho Slide)

DEMO
>>> [TỔNG HỢP] SLIDE TO UNLOCK <<<

Slide 1 => Slide 28
Ảnh to: CLICK

Download:
(Đợi 5s ấn bỏ qua quảng cáo hoặc skip ad trên cùng bên phải để hiện link download)

Slide: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Slide 29 => Slide 56
Ảnh to: CLICK

Download Slide: 29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56

Slide 57 => Slide 84
Ảnh to: CLICK

Download Slide: 57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80    81    82   83    84

Slide 85 => Slide 112
Ảnh to: CLICK

Download Slide: 85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112

Slide 113 => Slide 117

Download Slide: 113   114   115    116    117

SLIDE Cho iPhone 6
Ảnh to: CLICK

Download Slide cho iPhone 6 (không cần resize): CLICK

SLIDE Cho iPhone 6 Plus
Ảnh to: CLICK

Download Slide cho iPhone 6+ (không cần resize): CLICK

*Chú ý: Bạn down về giải nén nếu lỗi thì down lại, nếu vẫn lỗi thì comment ở dưới để mình check lại file đó nhé.

>>> Có hơn 110 mẫu và đang tiếp tục updating... <<<

1 nhận xét:

Tin hay