Saturday, April 9, 2016

3 Fonts MOD by HP

1. Jasmina
DOWNLOAD:
iOS 9: CLICK
iOS 7+8: CLICK
(Đợi 5s => bỏ qua quảng cáo ở góc trên cùng bên phải)

2. Sail


DOWNLOAD iOS 9: CLICK

3. Philosopher


LINK DOWNLOAD:
iOS 9: CLICK
iOS 7+8: CLICK
(Đợi 5s => bỏ qua quảng cáo ở góc trên cùng bên phải)

*** HD cài đặt FONT: CLICK

________________________

>>> Download thêm nhiều FONT KUTE khác:
- Tính phí: CLICK
- Miễn phí: CLICK

ENJOY! :)

2 nhận xét:

Tin hay