Monday, November 9, 2015

Toàn bộ Fonts iPhone được làm FULL TIẾNG VIỆT bởi: KTheme.com

*FONT ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC THIẾT BỊ ( iPhone, iPad, iPod, Android, PC, ... ), chạy trên mọi iOS 4.x => 9.x, Android 4. => 5., v.v...


>>> Không bị lỗi bàn phím, không bị lỗi dấu [?] hoặc bất kỳ lỗi nào khác <<<

1. FONT FULL TIẾNG VIỆT LÀ NHƯ THẾ NÀO?: CLICK HERE

2. HD cài đặt Fonts iOS 7 trở lên: CLICK HERE (Dưới iOS 7: CLICK HERE)
3. Cài FONT miễn phí (hơn 100 Font iPhone FREE): CLICK HERE

***XEM TIẾP TRANG 2 ĐỂ LẤY LINK DOWNLOAD Font iPhone dưới: CLICK

XEM TIẾP TRANG 2 ĐỂ LẤY LINK DOWNLOAD Font iPhone: CLICK

1 nhận xét:

Tin hay